Dostupné předměty

Přednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Přednášky "Security v letecké dopravě" jsou určeny pro navazující magisterské studium ve studijním programu "Technika a technologie v dopravě a spojích", a to pro prezenční i kombinovanou formu studia. Předmět si klade za cílLogo k popisu předmětu seznámit studenty s problematikou pozemního zabezpečení letecké dopravy. Obsah přednášek je následující:

Rozdělení letiště z pohledu bezpečnosti, bezpečnostní design, standardy a úmluvy, formy rizika obecně, analýza a management rizika v pozemní bezpečnosti, krizové plány, model letiště z hlediska bezpečnosti, identifikační a bezpečnostní systémy, radarové systémy a jejich úloha v zabezpečení provozu, skenovací systémy, rentgeny a mikrovlnné skenery, zpravodajské služby, bezpečnostní složky na letišti, technologie používané pro zajištění pozemní bezpečnosti.

Přednášející. JUDr. Milena Macková

Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), vybrané  předpisy práva EU v oblasti dopravy. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními předpisy v oblasti dopravy a souvisejících právních předpisů včetně předpisů EU.